Wat is het doel van het programma Mens Centraal?

Het doel van het programma Mens Centraal is om overheden te helpen bij het centraal stellen van mensen in hun communicatie en dienstverlening. Samen maken we communicatie en dienstverlening meer op maat, vanuit de leefwereld van mensen. Digitaal waar het kan en met persoonlijk contact waar dat beter is. Zo maken we de communicatie en dienstverlening van de overheid zo duidelijk en eenvoudig mogelijk voor mensen.

Samenwerken met andere overheidsorganisaties

Mensen krijgen bij het regelen van zaken rondom belangrijke gebeurtenissen in hun leven te maken met meerdere overheidsorganisaties. Wanneer mensen écht centraal staan, wordt rekening gehouden met de leefwereld van mensen en werken overheidsorganisaties samen. 

Daarom is Mens Centraal is een interbestuurlijk programma. Dat betekent dat we samenwerken met organisaties uit de hele overheid: gemeentes, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen. We werken met hen samen  over de grenzen van de verschillende overheidsorganisaties heen.

Onderzoek naar leefwereld van mensen

Onderzoek is de ruggengraat van het programma Mens Centraal. Door onderzoek te doen kunnen we communicatie en dienstverlening aan laten sluiten op de leefwereld van mensen. We moeten weten wat mensen zelf ervaren en verlangen in hun contact met de overheid. Dat onderzoeken we door met hen zelf in gesprek te gaan en hanteren hierbij een aantal uitgangspunten.

Visie en doelstellingen van het programma Mens Centraal

Onderstaand schema geeft inzicht in de visie en doelstellingen van het programma.