Hoe stel je zelf mensen centraal in je werk?

  • Werk vanuit de leefwereld van mensen.
  • Ga met mensen zelf in gesprek. Doe geen eenmalig onderzoek, maar richt dit structureel in.
  • Werk samen met andere overheidsorganisaties. Je eigenĀ overheidsorganisatie is vaak niet de enige waar mensen mee te maken hebben.
  • Koppel informatie en dienstverlening aan elkaar.
  • Biedt communicatie en dienstverlening op maat, gericht op wat mensen nodig hebben. Digitaal waar het kan, persoonlijk als dat beter is.
  • Sluit aan bij natuurlijke kanalen en natuurlijke momenten waarop mensen zelf contact zoeken met de overheid.