Hoe stelt u zelf mensen centraal in uw werk?

  • Werk vanuit de leefwereld van mensen.
  • Ga met mensen zelf in gesprek. Doe geen eenmalig onderzoek, maar richt dit structureel in.
  • Werk samen met andere overheidsorganisaties. Uw overheidsorganisatie is vaak niet de enige waar mensen mee te maken hebben.
  • Koppel informatie en dienstverlening aan elkaar.
  • Biedt communicatie en dienstverlening op maat, gericht op wat mensen nodig hebben. Digitaal waar het kan, persoonlijk als dat beter is.
  • Sluit aan bij natuurlijke kanalen en natuurlijke momenten waarop mensen zelf contact zoeken met de overheid.

Contactpersoon programma Mens Centraal

Wilt u meer weten over hoe u zelf mensen centraal kunt stellen in uw werk? Neem dan contact op met Kristel Dirkx.