Vacature: juridisch adviseur/adviseur wet- en regelgeving Levensgebeurtenissen

Bij het programma Mens Centraal werk je in het project Aanpak Levensgebeurtenissen samen met de deel projectleiders, onderzoekers van Mens Centraal en vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties aan het oplossen van juridische knelpunten voor burgers rondom levensgebeurtenissen.

8 uur per week | salarisschaal 12/13

Wat ga je doen?

Jouw rol is om de juridische knelpunten, die door burgers en/of overheidsorganisaties worden genoemd rondom een specifieke levensgebeurtenis te identificeren en te voorzien van mogelijke oplossingen. Je hebt als taak om niet alleen ‘in het systeem’ naar juridische oplossingen te zoeken maar ook ‘aan het systeem’ te werken door voorstellen te doen voor aanpassingen in wet- en regelgeving. Hiervoor werk je onder andere nauw samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Je opdracht is om de juridische adviezen voor deze oplossingen voor te bereiden samen met de specialistische juristen uit de keten van de overheidsorganisaties die bij de specifieke levensgebeurtenis zijn betrokken. Jouw advies maakt deel uit van het geheel aan voorstellen die ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg per levensgebeurtenis, daar wordt het besluit genomen of en zo ja, welke voorstellen worden uitgevoerd.

Wat verwachten we van jou?

Om deze rol goed te kunnen vervullen is het nodig dat je boven de materie kunt hangen (helicopterview). Je werkt nauw samen met zowel de deelprojectleiders van het programma Mens Centraal als met de juristen van gemeenten, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat zij nog meer gaan samen werken om de burger centraal te stellen in wet- en regelgeving en dat het op juridisch vlak ook daadwerkelijk eenvoudiger en/of begrijpelijker wordt voor burgers (resultaatgerichtheid).  

We verwachten dat je je snel kunt verdiepen in de verschillende wetten en regels en de knelpunten die mensen ervaren en dat je de lacunes tussen de verschillende wet- en regelgeving rondom een specifieke levensgebeurtenis herkent (analytisch vermogen). Je maakt deel uit van het projectteam Aanpak Levensgebeurtenissen en adviseert en ondersteunt de projectmanager Aanpak Levensgebeurtenissen vanuit jouw juridische expertise.

Voorwaarden:

  • Je hebt een juridische achtergrond.
  • Je hebt oog voor de burger en wilt deze centraal stellen in wet- en regelgeving.
  • Je bent een dwarsdenker en creatief in het vinden van juridische oplossingen.
  • Je hebt ervaring met het verbinden van professionals rondom een opdracht.
  • Je hebt ervaring/affiniteit met informatie en dienstverlening binnen de overheid.
  • Je bent ambassadeur van het gedachtengoed van Mens Centraal. Je bent gemotiveerd om de visie en doelstellingen van het programma actief uit te dragen.
  • Ervaring met het werken in een multidisciplinair en interbestuurlijk project is een pre.
  • Je bent bij voorkeur werkzaam bij de overheid.
  • Je kan worden gedetacheerd (voor 1 jaar).

Aantal uren: 8 uur per week.

Reageer op deze vacature

Interesse in deze funtie? Stuur je motivatie en cv naar Han Rouw j.rouw@minaz.nl, Projectmanager Aanpak Levensgebeurtenissen.