Waarom mensen centraal?

Uit onderzoek blijkt dat mensen een overheid wensen die begrijpt wat hen raakt en hiermee rekening houdt in communicatie en dienstverlening. Overheidscommunicatie en dienstverlening moet relevant zijn qua timing en inhoud. Wanneer je mensen centraal stelt, ken je hun leefwereld en zorg je dat contacten met overheidsorganisaties zonder zorgen verlopen. 

Doel van het centraal stellen van mensen

Doel van het centraal stellen van mensen in communicatie en dienstverlening van de overheid is dat:

  • mensen zich goed geholpen voelen als zij contact zoeken met de overheid;
  • zij weten wat zij zelf moeten doen;
  • hun contact met de overheid zonder zorgen verloopt;
  • zij meer inzicht in en meer overzicht hebben over hun zaken met de overheid;
  • de informatie die zij zoeken of ontvangen voor hen relevant is, qua timing, inhoud en/of vorm;
  • de overheid hen als mens ziet en rekening houdt met hun leefwereld.

Samenwerken met andere overheidsorganisaties

Mensen krijgen bij het regelen van zaken rondom belangrijke gebeurtenissen in hun leven te maken met meerdere overheidsorganisaties. Wanneer mensen écht centraal staan, wordt rekening gehouden met de leefwereld van mensen en werken overheidsorganisaties samen. 

Onderzoek

Om deze doelen te bereiken is het belangrijk onderzoek te doen om communicatie en dienstverlening aan te laten sluiten op de leefwereld van mensen. We moeten weten wat mensen zelf ervaren en verlangen in hun contact met de overheid. Dat onderzoeken we door met hen zelf in gesprek te gaan en hanteren hierbij een aantal uitgangspunten.

Visie en doelstellingen van het programma Mens Centraal

Onderstaand schema geeft inzicht in de visie en doelstellingen van het programma.

Contactpersoon programma Mens Centraal

Wilt u meer weten over het centraal stellen van mensen in communicatie en dienstverlening? 
Neem dan contact op met Kristel Dirkx.