Werkwijze programma

Het programma Mens Centraal werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Ons enige belang is om mensen centraal te stellen. Er is geen organisatiebelang.
  • We werken niet op basis van aannames maar door het mensen zelf te vragen.
  • Om écht vanuit gedrag van burgers te denken-durven-doen en vanwege het overheidsbrede en domeinoverstijgende karakter staat het programma tijdelijk naast de bestaande organisatiestructuur.
  • Het programma werkt als een platform. Een platform waarin op een netwerkachtige manier wordt samengewerkt aan de opgave om niet meer de organisatie, maar de mens centraal te stellen in de communicatie en dienstverlening van de overheid.
  • We werken samen: met onze partners, voor en met mensen.
  • We pakken alleen die zaken op die niet door anderen worden opgepakt.
  • We steunen initiatieven van andere overheidsorganisaties die mensen centraal stellen.
  • We verbinden mensen en initiatieven waar we kunnen over grenzen van overheidsorganisaties heen.
  • We delen alle (onderzoeks)resultaten en maken deze via deze website openbaar, zodat alle overheidsprofessionals deze kunnen benutten.
  • We experimenteren. Werkt het, dan verbreden we en kijken we wie er nog meer mee aan de slag wil gaan. Werkt het niet dan stoppen we er snel mee. We delen de positieve en negatieve ervaringen, zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.