Mens Centraal in kleine gemeenten

Geef jij leiding aan de afdeling burgerzaken en het klantcontactcentrum of de servicebalie in een kleine gemeente? Dan gaan we graag met je in gesprek om erachter te komen wat kleine gemeenten nodig hebben om mensen centraal te stellen binnen informatievoorziening en dienstverlening.

Samenwerking met (kleine) gemeenten

Bij het programma Mens Centraal zoeken we overheidsbreed de samenwerking op om informatie en dienstverlening aan te laten sluiten op de behoeften van burgers. Ook met gemeenten werken we samen. Bij veel levensgebeurtenissen spelen gemeenten een belangrijke rol, zoals bij een verhuizing of het overlijden van een naaste. Het is de bestuurslaag die het dichtste bij mensen staat waar veel belangrijke diensten worden verleend. Binnen het programma werken we regelmatig samen met grote gemeenten. Kleine(re) gemeenten zijn voor ons lastig te bereiken. We weten daarom niet wat zij nodig hebben om mensen centraal te stellen in hun informatie en dienstverlening. We willen daarom graag in gesprek gaan met kleine gemeenten. Wat werkt in een stad, kan immers heel anders uitwerken in een dorp.

Onderzoek onder kleine gemeenten

Wij zijn benieuwd hoe kleine gemeenten zorgen dat hun dienstverlening aansluit bij de behoeften van inwoners. Wij willen ook graag weten wat kleine gemeenten hierbij nodig hebben. Wat kan een programma als Mens Centraal hen hierin bieden?

Aanpak

De komende weken nemen we contact op met gemeenten met minder dan 20 duizend inwoners. De gesprekken gaan over dienstverlening en informatie. We zoeken contact met het hoofd van de afdeling die gaat over burgerzaken en de servicebalie/het klantcontactcentrum. Deze onderdelen hebben we gekozen omdat iedere burger wel eens van deze diensten gebruik moet maken en er direct contact plaatsvindt tussen de gemeente en de burger. Eind april en begin mei 2022 vinden de gesprekken plaats.

Wil je meer weten over dit onderzoek of wil je met jouw gemeente deelnemen? Neem dan contact op met: Roos-Marijn van Hage, stagiaire, 06-21364831, r.vanhage@minaz.nl