Virtuele overheidsassistent (chatbot)

De gemeenten Tilburg en Utrecht zijn in 2018 met het project Chatbot verhuizen begonnen. Een chatbot is een geautomatiseerde chat (een soort robot) waaraan mensen vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld op een website of een telefoon. Inmiddels is de ambitie groter geworden en wordt er gewerkt aan een Virtuele overheidsassistent. Een ‘assistent’ waaraan mensen over meerdere onderwerpen vragen kunnen stellen en mensen zaken op termijn ook écht meteen kunnen regelen.

Chatbot verhuizen

In 2019 werken de gemeentes Tilburg en Utrecht,  het Arbeids- en Opleidingsfonds van de gemeenten, het programma Mens Centraal en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen in de Innovatiegroep chatbot aan de chatbot verhuizen. De Innovatiegroep kijkt ook naar wat een chatbot betekent voor het werk van medewerkers bij gemeenten, de vaardigheden en opleiding die ze daarvoor nodig hebben. Naast Tilburg en Utrecht sluit inmiddels een groot aantal andere geïnteresseerde gemeenten aan. In de gemeente Dongen start in 2020 een pilot van de chatbot verhuizen. Daarna wordt deze in andere gemeenten getest.

Wanneer is er sprake van een Virtuele overheidsassistent?

Van een échte Virtuele overheidsassistent is sprake als mensen in een groot aantal gemeenten (en waar mogelijk ook andere overheidsorganisaties), over meerdere onderwerpen vragen kunnen stellen en, bijvoorbeeld een verhuizing, meteen helemaal online kunnen regelen.

Rol van het programma Mens Centraal

Het programma Mens Centraal is als adviseur en partner betrokken bij dit project.