Adviesrapport Verkenning ‘Erkenning van Beroepskwalificaties’

In dit klantreisonderzoek ligt de focus op de ervaring en uitdagingen van niet-Nederlandsta­lige EU-ondernemers die het proces van erkenning van beroepskwalificaties hebben moeten doorlopen. We hebben gekeken wat er goed gaat en wat de belangrijkste problemen zijn. Daarop zijn verbeteradviezen geformuleerd, waarmee de betrokken instanties de overheidsdienstverlening aan deze doelgroep kunnen verbeteren.