Marit Groeneveld

Ik ben werkzaam bij Dienst Publiek en Communicatie (een onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken) als senior adviseur communicatieonderzoek. In deze rol adviseer en begeleid ik diverse overheidsorganisaties over de inzet en opzet van communicatieonderzoek rondom een bepaald vraagstuk. Communicatieonderzoek vat ik daarbij ruim op, het kan gaan om het testen van communicatiemiddelen, UX-onderzoek, klantreizen maar ook lang lopend monitor onderzoek.

Ik heb met veel plezier mijn studie sociale- en organisatie psychologie gevolgd. Na mijn studie heb ik mij verder verdiept in onderzoek, eerst als onderzoeker bij een bureau voor beleidsonderzoek. Nu werk ik al een tijd als (senior) adviseur communicatieonderzoek bij DPC. Ik heb mij door de tijd heen steeds verdiept in nieuwe methoden en technieken. Ik vind het leuk om steeds nieuwe toepassingen en aanpakken van onderzoek te ontdekken en deze zo te kunnen toepassen, zodat deze ook een echte meerwaarde hebben.

Specialiteit

Ik ben een specialist op het gebied van communicatieonderzoek in de brede zin van het woord. Ik heb een voorkeur voor vraagstukken en/of projecten waarbij er ruimte is om te experimenteren en waarbij het mogelijk is om zoveel mogelijk iedereen te betrekken en te begrijpen die met het vraagstuk te maken heeft. Ik ben dan ook groot fan van het toepassen van een ‘design aanpak’ waarbij de mensen centraal staan.

Werkervaring

In de afgelopen jaren heb mij o.a. ingezet op de volgende projecten;

  • Bevorderen van inclusieve communicatie; ik zet mij in om de informatie en communicatie vanuit de Rijksoverheid inclusiever te maken en andere collega’s hier bewuster van te maken. Door het uitvoeren van verschillende pilots en onderzoeken weet ik steeds beter hoe we moeilijk bereikbare doelgroepen wel kunnen bereiken met duidelijke, begrijpelijke en herkenbare communicatie en informatie. Het betrekken van de mensen waarom het gaat speelt daarbij een cruciale rol. 
  • Toepassen van public design bij de (Rijks)overheid; ik heb ervaring met het toepassen van design thinking (wij hebben dit binnen de overheidscontext ‘public design’ genoemd) op vraagstukken binnen de rijksoverheid. De ervaringen die ik hiermee heb opgedaan zijn terug te lezen in de handreiking ‘Design bij de Rijksoverheid’.
  • Innovatieagenda communicatieonderzoek; ik zet mij in om innovatie in communicatieonderzoek te stimuleren door nieuwe methodieken en technieken toe te passen die kansen bieden om overheidscommunicatie te verbeteren. Het resultaat van deze projecten en de ervaringen worden gedeeld met collega’s die werkzaam zijn binnen de Rijksoverheid.    

Persoonlijkheid en stijl van werken

Ik kan goed luisteren, ik kan mij goed verplaatsen in een ander. Ik ben nieuwsgierig en heb een grote interesse in hoe vraagstukken of problemen in elkaar zitten. Ook fascineert het mij waarom mensen zich gedragen zoals ze doen en hoe ze eventueel te bewegen zijn om het anders te doen. Ik ben analytisch, ik kan goed snel tot de kern komen van vraagstukken en problemen. Ik heb hierbij een praktische insteek en neem andere mensen mee bij het komen tot een oplossing of resultaat. Ik kan goed samenwerken.

Het fascineert mij waarom mensen zich gedragen zoals ze doen en hoe ze eventueel te bewegen zijn om het anders te doen.

Kortom

Ik ben een specialist met veel verstand van communicatieonderzoek, die graag samenwerkt met anderen maar ook zelf initiatief neemt en daarbij altijd oog houdt voor de mensen waarom het gaat.

Bekijk wat een interactiecoach voor jou kan betekenen.