Onderzoeksrapport: Experiment herkenbare overheid

Mensen ontvangen rond een levensgebeurtenis zoals verhuizen, vaak informatie van verschillende overheidsorganisaties. Dit onderzoeksrapport laat zien hoe mensen de informatie van verschillende overheidsorganisaties rond een bepaalde levensgebeurtenis beleven. Het experiment herkenbare overheid richtte zich vooral op de herkenbaarheid in beeld en taal van verschillende overheidsorganisaties taal rond levensgebeurtenissen. Hier is gewerkt aan een nieuwe oplossingsrichting: de beleving van één overheid.