Werkwijze en betrokken organisaties

Samen met het programma Scheiden zonder Schade werken we aan passende oplossingen voor scheidende ouders.

Samenwerken aan oplossingen voor ouders die gaan scheiden

Het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade, met als opdrachtgevers de ministeries van JenV en VWS in partnerschap met de VNG, richt zich op scheidende ouders en hun kinderen. De schade die kan ontstaan bij kinderen als hun ouders uit elkaar gaan, moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Vanuit Mens Centraal ondersteunen we het programma Scheiden zonder Schade waar mogelijk. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de leefwereld van gescheiden ouders en kinderen van gescheiden ouders. Of door Scheiden zonder Schade in contact te brengen met andere organisaties, zoals Direct Duidelijk (ministerie van BZK).

Betrokken organisaties

  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)