Verkennend onderzoek naar de levensgebeurtenis verhuizen

Dit onderzoek is uitgevoerd om de leefwereld van mensen die gaan verhuizen verder in kaart te brengen. De volgende hoofdvraag stond hierbij centraal: In hoeverre weten Nederlanders bij een verhuizing wat ze zelf moeten regelen en zijn ze bang om dingen over het hoofd te zien? Om deze vraag te beantwoorden, hebben we gekeken naar de verwachtingen, ervaringen, knelpunten, informatiebehoeftes, gedrag, oplossingen en de rol van de overheid.