Inzichten uit onderzoek onder ondernemers

In 2020 hebben we klantreisonderzoek onder ondernemers gedaan om te kijken naar welke mogelijkheden digitalisering biedt aan ondernemers die hun producten en diensten online willen aanbieden. Daaruit is ook gebleken wat de grootste knelpunten zijn. De top drie aan inzichten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn:

1. Het vinden van nieuwe klanten en omzetverhoging zijn de belangrijkste drijfveren om te starten met online marketing en verkoop.

Meer dan de helft van de ondernemers verwacht dat het bedrijfsresultaat verbetert door de inzet van online marketing en verkoop. Omdat die resulteert in een toename van het aantal nieuwe klanten en een verhoging van de omzet. Eén derde van de ondernemers geeft aan meer gemak te verwachten van online marketing en verkoop. Zowel voor hun klanten als voor henzelf. Ook bestaat de verwachting dat het de efficiency bevordert en de operationele kosten verlaagt.

2. Bijna kwart van de ondernemers wilde online marketing en verkoop inzetten, maar heeft dit niet gedaan.

Tussen 2019 en 2022 overwoog 23% van de ondernemers online marketing en verkoop in te zetten, maar heeft dit uiteindelijk niet gedaan. De belangrijkste drempels zijn:

 1. Onvoldoende vertrouwen om te investeren
 2. Onvoldoende tijd voor de uitvoering
 3. Gebrek aan financiële middelen
 4. Niet weten hoe het aan te pakken
 5. Zorgen over cybercriminaliteit

3. Twee op de drie ondernemers die online verkopen ervaren belemmeringen.

Twee op de drie ondernemers die de afgelopen drie jaar stappen zetten in online verkoop en marketing, liepen daarbij tegen belemmeringen of problemen aan. De belangrijkste zijn:

 1. Andere zaken eisen voorrang
 2. Onvoldoende kennis en vaardigheden in huis
 3. De kosten zijn hoger dan verwacht
 4. Voldoen aan lastige wetten en regels is moeilijk
 5. Inhuur online marketingbureau niet altijd even succesvol
 6. Werkwijze van de ondernemer is niet planmatig genoeg

Verbeteradvies

Succesvolle verbeterinitiatieven gericht op het stimuleren en realiseren van digitalisering bij micro mkb-ondernemers hebben vrijwel altijd een integrale aanpak. Met integraal wordt bedoeld het creëren van bewustzijn bij de ondernemer tot en met de daadwerkelijk realisatie in de onderneming. Het is dus van belang dat de ondernemer ‘aan de hand’ wordt genomen bij alle stappen en bij het nemen van alle drempels.

Meer over dit onderzoek

Wil je meer lezen over de inzichten uit dit onderzoek? Of weten hoe dit onderzoek tot stand is gekomen? Bekijk dan het Adviesrapport Levensgebeurtenis ‘Digitaliseren: online marketing en verkoop’.