Werkwijze en betrokken organisaties

Bij het onderzoek is de klantreismethode gebruikt. Vanuit de doelen, drijfveren, behoeften, houdingen en het gedrag van ondernemers is in kaart gebracht hoe zij online marketing en verkoop als middel gebruiken om een probleem aan te pakken of succesvol(ler) te zijn. Het laat zien hoe ondernemers zich oriënteren op trends en ontwikkelingen en hoe ze besluiten nemen voor hun onderneming.

Betrokken organisaties

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Kamer van Koophandel (KVK)

Vragen over deze levensgebeurtenis?

Neem dan contact met het Levensgebeurtenissen team van KVK via levensgebeurtenissen@kvk.nl.