Werkwijze en betrokken organisaties

Samen met andere overheidsorganisaties werken we aan passende oplossingen voor niet-Nederlandse EU-ondernemers die een onderneming willen starten in Nederland. Bij het onderzoek van dit rapport is de klantreismethode gebruikt. Deze methode stelt ons in staat om de doelen, uitdagingen, drijfveren, houdingen en ervaringen van EU-ondernemers tijdens de levensgebeurtenis ‘Starting a business in The Netherlands’ in kaart te brengen.

Om tot een volledig beeld te komen zijn de volgende stappen doorlopen:​

 • In kaart brengen van de huidige klantreis; gedrag en beleving van de ondernemers.​
 • Validatie van de huidige klantreis en de belangrijkste momenten en uitdagingen voor ondernemers in deze klantreis door middel van kwalitatief onderzoek.​
 • Kwantitatief valideren van inzichten vanuit het kwalitatieve onderzoek.​

Validatie bij de doelgroep

 • Dit is een kwalitatief onderzoek waarbij er 22 diepte-interviews werden gehouden met niet-Nederlandse EU-ondernemers en 12 met werknemers van verschillende dienstverlenende organisaties gericht op EU-ondernemers in Nederland.
 • De inzichten van dit rapport zijn gevalideerd met een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 24 ondernemers.

Betrokken organisaties

 • Buitenlandse Zaken (BZK)
 • Economische Zaken (EZK)
 • Belastingdienst
 • Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROMS)
 • Business.gov.
 • Kamer van Koophandel (KVK)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Gemeente Zevenaar

Quick wins

Sinds oktober 2021 hebben de betrokken organisaties van Starting a business in the Netherlands een aantal quick wins gerealiseerd. Dit zijn kleine verbeteringen om het makkelijker te maken voor niet-Nederlandstalige ondernemers om een onderneming te starten in Nederland. Het gaat om de volgende verbeteringen: 

 • KVK geeft vanaf maart 2022 een Engelstalige Welkomstfolder uit bij de balie. Deze folder bevat handige informatie voor startende ondernemers. Dit helpt niet-Nederlandstalige ondernemers nadat zij zich hebben ingeschreven bij de KVK.
 • De website ‘Welcome to NL’ van RVO zal in samenwerking met de expat centers in Nederland een app uitbrengen: de Relocation app. Op deze Relocation app kunnen gebruikers die net naar Nederland zijn verhuisd (inclusief startende ondernemers) een stappenplan volgen voor hun persoonlijke situatie. 
 • Er komt een nieuwe RVO-website. De nieuwe website biedt voor elke pagina de mogelijkheid om een spiegelpagina te krijgen in NL of ENG. Waarbij de vertaling bewust niet altijd één op éen zal zijn.’ 
 • Bij de Belastingdienst loopt er nu een pilot voor een chatfunctie. De chatbot kan ook in het Engels converseren met de klanten, zoals dat bijvoorbeeld ook op Twitter werkt. 

Contact

Vragen over deze Levensgebeurtenis? Neem dan contact op met het Levensgebeurtenissen team van KVK via levensgebeurtenissen@kvk.nl