Werkwijze en betrokken organisaties

Samen met andere overheidsorganisaties werken we aan passende oplossingen voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen.

Samenwerken aan oplossingen voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen

De betrokken organisaties hebben samengewerkt volgens de klantreismethodiek. Die methodiek brengt het ervaringsproces van de klantgroep in kaart, via een eenvoudige weergave van de stappen die een bepaalde klantgroep zet rondom een bepaalde (levens)gebeurtenis. Het geeft ook de context en de emotie van de klant weer. Zo is het proces vanuit de nabestaande van een ondernemer bekeken.

Een werkgroep heeft in opeenvolgende iteraties de klantreis in beeld gebracht en resultaten tussentijds teruggekoppeld aan een breed projectteam.

 Om tot een volledig beeld te komen zijn de volgende stappen doorlopen:​

 • In kaart brengen van de huidige klantreis; gedrag en beleving van de ondernemers.​
 • Validatie van de huidige klantreis en de belangrijkste momenten en uitdagingen voor ondernemers in deze klantreis door middel van kwalitatief onderzoek.​
 • Kwantitatief valideren van inzichten vanuit het kwalitatieve onderzoek.​

Definiëren van aandachtsgebieden en oplossingsrichtingen door het projectteam.

Validatie bij de doelgroep

 • Dit is een kwalitatief onderzoek. De doelgroep is betrokken bij de validatie van de klantreis en bij het definiëren van de aandachtsgebieden. Zo zijn er interviews afgenomen met 12 ondernemers en 3 professionals, zoals accountants en subsidieadviseurs.​
 • Inzichten vanuit het kwalitatieve onderzoek zijn gevalideerd middels een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 343 ondernemers.​
 • De verbeterideeën en aanbevelingen sluiten waar mogelijk aan op bestaande projecten.​

Betrokken organisaties

 • Kamer van Koophandel (KVK)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
 • Digitaal Ondernemersplein (DOP)
 • Ministerie van Economische Zaken  
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Invest-NL
 • Gemeenten (o.a. gemeente Utrecht)

Contact

Heb je vragen over deze levensgebeurtenis? Neem dan contact op met KVK klantreisexpert Fred Eijsink: fred.eijsink@kvk.nl of 06-54776255